ParaNormica Consulenten
24u/24 Service Telefoonlijn
0907 555 05 24u/24 Bel Lijn - €2 per minuut.
0909 0400 370 24u/24 Bel Lijn - € 1 per minuut.
24/24u SMS Service
BOX + bericht naar
(+32) 0460 20 30 90
24/24u SMS Lijn
2 credits per sms
1919 Wat is mijn..

Bescherming van de persoonsgegevens

ParaNormica hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van haar website. Alhoewel de meeste informatie op of via de site beschikbaar is, zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het vooralsnog mogelijk dat er bijkomende persoonlijke gegevens worden gevraagd teneinde u specifieke informatie te kunnen bezorgen. In voorkomend geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 aangaande de “bescherming van de persoonlijke levenssfeer”.
Dit houdt ondermeer in dat …

 

  • De persoonlijke gegevens enkel worden verzameld en verwerkt met als doel u de gevraagde informatie toe te zenden en u op te hoogte te houden van onze activiteiten. Wanneer u van ons geen digitale informatie meer wenst te ontvangen kan u zich ten alle tijde uitschrijven met een mailtje naar info@paranormica.be
  • Uw persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan derden noch worden zij voor direct-marketing doeleinden aangewend
  • U steeds toegang behoudt tot uw persoonlijke gegevens om ze op hun juistheid te controleren en mogelijke onjuistheden te verbeteren. Hiertoe kan u contact opnemen met de beheerder van onze website
  • ParaNormica de best mogelijke veiligheidsmaatregelen heeft getroffen om te voorkomen dat er door derden misbruik zou kunnen gemaakt worden van de door u bekend gemaakte persoonsgegevens